ÁSZF

szolgáltatás 3


Adatvédelmi tájékoztatás

Kérjük, olvassa el figyelmesen!

Személyes adatok

A Balker Kft. felelősséget vállal az Ön személyes adataiért a jelen adatvédelmi tájékoztatás valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. A személyes adatokat a Balker Kft. dolgozza fel, és adatait soha sem adja át marketingcélokból harmadik fél részére.

 

Személyes adatok felhasználásának jogalapja, célja és időtartama

Adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy adatait a Balker Kft. felhasználja annak érdekében, hogy teljesíteni tudja Önnek tett kötelezettségvállalását és a tőle elvárt szolgáltatást tudja nyújtani. Az Ön adataira az alábbi célokból van szükség:

·        Személyes fiókjának létrehozása a Balker Kft-nél (pl. az Ön neve és e-mail címe)

·        Marketingajánlatok, pl. hírlevelek és katalógusok küldése (pl. az Ön e-mail címe, az Ön neve és postai címe)

·        Kapcsolattartás Önnel a rendelt termékek szállításakor felmerülő esetleges probléma esetén (pl. telefonszám, cím)

·        Az Ön kérdéseinek megválaszolása, és tájékoztatás az új vagy megváltozott szolgáltatásokról (pl. az Ön e-mail címe)

 

Az Ön adatait a Balker Kft. csak addig őrizi meg, ameddig a szolgáltatása végrehajtásához szükséges vagy ameddig a jogi előírások kötelezik rá. Ezt követően a személyes adatai törölésre kerülnek. A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető a leiratkozási linkre való kattintással.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti, hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti.Balker Kft.

tel: +36-1-290-0763

e-mail: [email protected]

levelezési cím: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Az adatkezelő az Infotv. 15-19.§-aiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el az Ön kérelme teljesítése során. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön jogosult bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

2018. május 20.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Vásárlási feltételek

Viszonteladó, kereskedő, egyéni vállalkozói számmal, illetve cégjegyzékszámmal rendelkező társaságokat szolgálunk ki, kartonos kiszerelésben. Lakossági magánszemélyeket nem szolgálunk ki.

II. Áruigénylés

Rendeléseiket, illetve igényeiket a gyakorlatban megszokott módon, üzletkötőnkön keresztül, vagy akár a központunkban dolgozó értékesítési munkatársainknak legyenek szívesek eljuttatni írásban, az önöknek egyszerűbb úton faxon vagy e-mail-en. A félreértések elkerülése végett, kérem tüntessék fel pontos elérhetőségüket és az igénylő nevét, telefonszámát!

III. Szállítás

A Balker Kft. szállítmányozó céggel szállíttat, heti túraterv szerinti. Nem számítunk fel szállítási költséget, ha a rendelési érték meghaladja az árajánlatban vagy megbeszéltek szerint egyeztetett összeget.

A szállítás költsége a számlán külön tételként jelenik meg. A futárszolgálati kiszállítás-átvétel jellemző időpontja munkanapokon 8.00-17.00 óra között, az általuk előre meghatározott napokon. Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A vevő, megrendelése során nyilatkozik a választott kiszállítás módjáról és vállalja az estleges szállítási költséget.

IV. Fizetés

Rendszeres törzsvásárlóink részére a fizetési kondíció az üzletkötővel megegyezett, illetve szerződésben foglaltak szerint alakul.
 

Sikeres fejlődést kívánunk: a Balker Kft. csapata


szolgáltatás 3